Διακοπές ρεύματος σήμερα Κυριακή στη Λάρισα – Δείτε σε ποιες περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στην πόλη της Λάρισας για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/2/20 

Από ώρα 07:30 – 15:00: Πόλη Λάρισας:

α) Οδός Ιακωβίδη από το ύψος της οδού Φαρσάλων έως το ύψος της οδού Γαλάνη,

β) Οδός Φαρσάλων, από το ύψος της οδού Ιακωβίδη έως το ύψος της οδού Παρνασού καθώς και από το ύψος της οδού Ευρίπου έως το ύψος της οδού Γρυπογιάννη,

γ) οδός Βασ. Λέγγα, από το ύψος της οδού Ιακωβίδη έως έως το ύψος της οδού Βας. Λέγγα με αριθμό 26,

δ) οδός Νικολάου Φλώρου,

ε) οδός Γ. και Βιργ. Σαράτση,

στ) οδός Γαλάνη, από το ύψος της οδού Ιακωβίδη έως το ύψος της οδού Ειρήνης της Αθηναίας,

ζ) οδός Βολανάκη, από το ύψος της οδού Γαλάνη έως το ύψος της οδού Βασ. Λέγγα, καθώς και το τμήμα της οδού Βολανάκη από τον αριθμό 9 έως το ύψος την οδό Φαρσάλων,

η) οδός Ειρήνης της Αθηναίας, από το ύψος της οδού Βας. Λέγγα έως το ύψος της ΠΕΟ Αθηνών – Θεσαλονίκης,

θ) οδός Αμμοχώστου, από το ύψος της οδού Φαρσάλων έως το ύψος της οδού Λευκωσίας,

ι) οδός Βασ. Λέγγα, από το ύψος της οδού Προσαλέντη έως το ύψος της ΠΕΟ Αθηνών – Θεσαλονίκης,

ια) οδός Βιγιγλαντίου, από το ύψος της οδού Βασ. Λέγγα έως το ύψος της ΠΕΟ Αθηνών – Θεσαλονίκης,

ιβ) οδός Λεμεσού, από το ύψος της οδού Φαρσάλων έως το ύψος της οδού Επισκοπής,

ιγ) οδός Φαρσάλων, από το ύψος της οδού Λεμεσού, έως το ύψος της οδού Ιακωβίδη,

ιδ) οδό Λευκωσίας, από το ύψος της οδού Λεμεσού, έως το ύψος της οδού Αμμοχώστου,

ιε) οδό Επισκοπής, από το ύψος της οδού Λακώνων έως το ύψος της οδού Αμμοχώστου,

ιστ) οδός Λάρνακας,

ιζ) οδός Γύζη,

ιη) οδός Αμμοχώστου, από το ύψος της οδού Φαρσάλων έως το ύψος της οδού ,

ιθ) οδός Κιτσίκη, από το ύψος της οδού Φαρσάλων έως το ύψος της οδού Κιτσίκη με αριθμό 5,

ικ) οδό Θηραμένους,

ιλ) οδό Παν. Ζωγράφου,

ιμ) οδός Θεοφίλου, από το ύψος της οδού Φαρσάλων έως το ύψος της οδού Διοφάντους,

ιν) ) οδός Σωσιγένους, από το ύψος της οδού Φαρσάλων έως το ύψος της οδού Σωσιγένους με αριθμό 13-15,

ιξ) ) οδός Παπαδίτσα Δ.,

ιο) οδός Πολυκλείτου, από το ύψος της οδού Φαρσάλων έως το ύψος της οδού Παρθένη,

ιπ) οδός Παρθένη, από το ύψος της οδού Σωσιγένους έως το ύψος της οδού Ν. Λύτρα,

ιρ) οδός Κλεάρχου.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής.

Δείτε επίσης

Βρείτε μας