Η Λάρισα αποχαιρετά σήμερα…

Πέντε κηδείες σήμερα Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 στο νομό Λάρισας


Απόστολο Βαλιάκα ετών 42

Ώρα 11 π.μ. Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου (Εθνική οδός)


Αικατερίνη Ανδρεάδη ετών 50

Ώρα 3 μ.μ. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)


Ευδοκία Λιόντου ετών 79

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)


Αθανάσιο Τεκέδη ετών 78

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Μάνδρας


Ευάγγελο Καραβασίλη ετών 80

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων


 

Βρείτε μας