Καταστατική Συνέλευση της Ε.Λ.Μ.Ε. ν. Λάρισας

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, μέλη της Ε.Λ.Μ.Ε. ν. Λάρισας σε Γενική Συνέλευση με Θέμα: «Τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.Λ.Μ.Ε ν. Λάρισας», σύμφωνα με τα Άρθρα 29 και 30, του παρόντος Καταστατικού,

την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  και ώρα 18:00

στο Αμφιθέατρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας,  Κουμουνδούρου 19.

 Άρθρα προς τροποποίηση :

1           2        Α. Μεταφορά όλου του κειμένου του Καταστατικού, στη Δημοτική γλώσσα.

3        Β. Άρθρα προς τροποποίηση :

4          

 1.   Άρθρο 2: Σκοποί της ΕΛΜΕ.
 2.   Άρθρο 3: Για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης.
 3.   Άρθρο 5: Εγγραφή και διαγραφή μελών – Δικαιώματα & Υποχρεώσεις αυτών.
 4.   Άρθρο 6: Πόροι της Ένωσης.
 5.   Άρθρο 7: Αποχώρηση – Διαγραφή μέλους.
 6.   Άρθρο 9: Δικαιώματα – Υποχρεώσεις μελών.
 7.   Άρθρο 10: Θητεία Δ.Σ. (2ετής)–

Συγκρότηση Προεδρείου. (Σύμφωνα με την Ο.Λ.Μ.Ε.)

 1.   Άρθρο 11: Λειτουργία και Ανασύνθεση Δ.Σ.
 2.   Άρθρο 13: Αναπλήρωση Προέδρου.
 3. Άρθρο 18: Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες.
 4. Άρθρο 19: Χρόνος διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων.
 5. Άρθρο 27: Δωρητές – Ευεργέτες.

Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη.

Βρείτε μας