Η Λάρισα αποχαιρετά σήμερα…

Τέσσερις κηδείες σήμερα Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 στο νομό Λάρισας


Γεώργιο Αγγλόπουλο ετών 77

ώρα 12 μ. Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Βούναινα


Παναγιώτη Ωρολογόπουλο ετών 92

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου


Βάϊα Δαλλιού ετών 76

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους


Ευγενία Ακζιώτη ετών 93

Ώρα 15:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου


 

Βρείτε μας