Γενική συνέλευση της ΠΕΔ Θεσσαλίας για την εκλογή εκπροσώπων στην ΚΕΔΕ

Την 12η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 στη Λάρισα στην αίθουσα της ΔΕΥΑΛ , μετά από πρόσκληση του δημάρχου της έδρας της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Καλογιάννη Απόστολου, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Θεσσαλίας για τα παρακάτω θέματα:

09.30 : Προσέλευση εκλεκτόρων
10.00: Διαπίστωση απαρτίας
10.30: Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής
11.00-17.00 : Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου , εκλογή εκπροσώπων της ΠΕΔΘ στη Γ.Σ της
ΚΕΔΕ και εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρ. 11 του Π.Δ. 75/2011 για την εκλογή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους.

Δείτε επίσης

Βρείτε μας