Η Λάρισα αποχαιρετά σήμερα…

Πέντε κηδείες σήμερα Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 στο νομό Λάρισας


Νίκη Τασιάνα ετών 80

Ώρα 11 π.μ. Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισα


Ζωή Τσούτσα ετών 96

Ώρα 11 π.μ. Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπούλι


Στυλιανό Δημητρίου ετών 81

Ώρα 11 π.μ. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου Νέο Κοιμητήριο


Δήμητρα Σιάρακα ετών 98

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Αγίου Αχιλλίου


Αστέριο Καραμαχαίρα ετών 74

Ώρα 12. Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φαλάνης


 

Βρείτε μας