Για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας σταμάτησε προσωρινά το έργο ύδρευσης στα Άνω Βούναινα

Απαντώντας σε δημοσίευμα της «επιτροπής αγώνα» που αφορά στην αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης του οικισμού των Άνω Βουναίνων και την προσωρινή διακοπή των εργασιών ο διευθυντής της ΔΕΥΑ Κιλελέρ Γιάννης Παπακανάκης δήλωσε:

«Αρχικά παραθέτουμε τις ενέργειες – αποφάσεις που αφορούν στο έργο της αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου του οικισμού Άνω Βουναίνων.

Στις 16/12/2016 στάλθηκε το πρώτο αίτημα από Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κιλελέρ για σύνταξη μελέτης για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου οικισμού Άνω Βουναίνων». Στις 13/3/2017 ολοκληρώθηκε η μελέτη και στάλθηκε αίτημα του Δήμου Κιλελέρ προς Υπουργείο Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση του έργου. Στις 5/2/2018 δημοσιεύθηκε η έγκριση της Χρηματοδότησης και έγινε η αποδοχή της από το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ. Στη συνέχεια έγινε η δημοσίευση του διαγωνισμού για το έργο και η ανακήρυξη αναδόχου με τον οποίο στις 9/04/2019 υπογράφθηκε η σχετική σύμβαση.

Στις 10/7/2019 κατατέθηκε εισηγητική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για διακοπή εργασιών όχι πέραν του τριμήνου. Κι αυτό γιατί κατά την έναρξη των εργασιών διαπιστώθηκε ότι δεν είναι δυνατή η κατασκευή του έργου λόγω έλλειψης δικλείδων απομόνωσης τμημάτων του υπάρχοντος δικτύου υδροδότησης του οικισμού. Λόγω της μη ύπαρξης χαρτογραφημένου υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης ήταν ορατός ο κίνδυνος της διακοπής του νερού σε ολόκληρο τον οικισμό  μέχρι της αντικαταστάσεως ολόκληρου του δικτύου.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τον ανάδοχο και με την τεχνική υπηρεσία αποφασίστηκε από κοινού η τοποθέτηση ορατού δικτύου προκειμένου να κατασκευαστεί απρόσκοπτα το έργο και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην υδροδότηση του οικισμού. Δεδομένου όμως ότι το ορατό δίκτυο δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί τους καλοκαιρινούς μήνες για λόγους δημόσιας υγείας αποφασίστηκε από τη ΔΕΥΑΚ, όπως προαναφέρετε, η διακοπή των εργασιών. Η επανέναρξη τους θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έπειτα από σχετική υπόδειξη της ΔΕΥΑΚ».

Ο δήμαρχος Κιλελέρ και πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Θανάσης Νασιακόπουλος δήλωσε: «Τονίζουμε με σαφήνεια ότι το πρόβλημα της υδροδότησης κοινοτήτων του Δήμου, που μας κληροδότησαν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, και η οριστική επίλυσή του είναι η πρώτη προτεραιότητα της σημερινής δημοτικής αρχής. Τα έργα που ολοκληρώθηκαν ή αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη το αποδεικνύουν περίτρανα. Αποδεικνύουν ότι το πρόγραμμα της σημερινής δημοτικής αρχής υλοποιείται στο ακέραιο. Είμαστε στη διάθεση κάθε κατοίκου του οικισμού των Άνω Βουναίνων αλλά και της «επιτροπής αγώνα» που συστάθηκε το Σεπτέμβριο του 2018, για να τους ενημερώσουμε αναλυτικά για το σχεδιασμό και την πρόοδο του έργου.

Δείτε επίσης

Βρείτε μας