Άρχισε το «χτίσιμο» αιτήσεων προστασίας πρώτης κατοικίας

Περισσότερα από 1.500 άτομα – δανειολήπτες επισκέφτηκαν χθες, πρώτη μέρα λειτουργίας, την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων (www.keyd.gov.gr) όπου και άρχισαν να «χτίζουν» τις αιτήσεις για την προστασία της πρώτης τους κατοικίας στο πλαίσιο του νόμου 4605/2019. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, μέσω του συγκεκριμένου νόμου μπορούν να ρυθμιστούν περίπου 150.000 δάνεια ύψους 9 δισ. ευρώ.

Μέσω της πλατφόρμας αυτής μπορούν να ρυθμιστούν στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια που έχουν ως υποθήκη την κύρια κατοικία του οφειλέτη. Η ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει διαγραφή του υπόλοιπου δανείου που υπερβαίνει το 120% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας, εξόφληση του υπόλοιπου ποσού σε έως 25 έτη και χαμηλό επιτόκιο. Ο τοκισμός θα είναι με επιτόκιο 2%, προσαυξημένο με το euribor τριμήνου.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα γίνεται με τους κωδικούς του Taxis και με την είσοδο ο δανειολήπτης αιτείται προς την τράπεζα να υποβάλει-αναρτήσει τα απαραίτητα στοιχεία (ύψος δανείου κ.ο.κ.) στο προφίλ του δανειολήπτη. Υπογραμμίζεται ότι οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να αποστείλουν τα απαραίτητα στοιχεία στον αιτούνται εντός επτά ημερών, ώστε στη συνέχεια ο δανειολήπτης να υποβάλει οριστικά την αίτησή του. Επισημαίνεται ότι όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα αναρτώνται αυτόματα στην ιστοσελίδα, πλην του πιστοποιητικού βαρών, το οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί από το υποθηκοφυλακείο και στη συνέχεια να μεταφορτωθεί στην πλατφόρμα από τον δανειολήπτη.

Από τη στιγμή που η αίτηση υποβληθεί οριστικά, οι τράπεζες θα πρέπει εντός ενός μήνα να προτείνουν στον δανειολήπτη ρύθμιση αποπληρωμής χρεών. Από την πλευρά του ο δανειολήπτης έχει κι αυτός περιθώριο 30 ημερών να αποδεχθεί τη ρύθμιση που του προτείνεται. Αν δεν κρίνει την πρόταση συμφέρουσα, έχει το δικαίωμα να αναζητήσει δικαστικά τη ρύθμιση των οφειλών του.

Επιδότηση
Σημειώνεται ότι με την αποδοχή της ρύθμισης που του προτείνει η τράπεζα ενεργοποιείται αυτόματα και η διαδικασία επιδότησης του δανειολήπτη με ποσοστό που κυμαίνεται από το 20% έως και το 50% της μηνιαίας δόσης από το Δημόσιο. Για τον σκοπό αυτό έχει ενταχθεί κονδύλι ύψους 150 εκατ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό του 2019. Αν ο δανειολήπτης προσφύγει δικαστικά, πάλι έχει το δικαίωμα στην επιδότηση, ωστόσο θα πρέπει να αναμένει τη δικαστική απόφαση την οποία στη συνέχεια θα αναρτήσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Υπενθυμίζεται ότι στον νόμο για την προστασία της 1ης κατοικίας μπορούν να υπαχθούν όλα τα φυσικά πρόσωπα, με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα εφόσον το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και λογιστικοποιημένοι τόκοι, καθώς και έξοδα εκτέλεσης (αν υπάρχουν) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν πρέπει να υπερβαίνει ανά πιστωτή (είτε τράπεζα ή εκκαθαριστή τράπεζας ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων / fund / servicer ή Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων) το ποσό των:

  • 100.000 ευρώ, αν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια
  • 130.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση (δηλ. δεν περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια).

e-πλατφόρμα
Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως 31/12/2019, καθώς έως τότε θα ισχύει το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο.
Για την υποβολή της αίτησης οι πολίτες και συνεργάτες τους μπορούν να επισκέπτονται:

  • την ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: www.keyd.gov.gr
  • τα 40 Κέντρα – Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών που λειτουργούν πανελλαδικώς, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλ.: 213.212.57.30

Πηγή: naftemporiki.gr

Δείτε επίσης

Βρείτε μας