Προχωρά σε ενέργειες για την καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς ο Δήμος Τεμπών

Πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχές του καστανοδάσους των Αμπελακίων στις οποίες είχε διαπιστωθεί προσβολή από την σφήκα της καστανιάς, η απελευθέρωση του παρασιτοειδούς ωφέλιμου εντόμου Torymus Sinensis από τους γεωπόνους του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Τεμπών. 

Η προμήθεια της απαιτούμενης ποσότητας του παρασιτοειδούς έγινε με ευθύνη και δαπάνη του Νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμπελακίων.

Οι περιοχές αυτές έχουν χαρτογραφηθεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της εξέλιξης τόσο της προσβολής όσο και της αποκατάστασης της.  

Δείτε επίσης

Βρείτε μας