Μπαργιώτας: «Άδικη και άνιση μεταχείριση εκπαιδευτικών-επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ του 2008 από το Υπουργείο Παιδείας»

Το 2008 διενεργήθηκε γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων πλην δασκάλων (αριθμ. 1Π/2008, 2Π/2008, 3Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ) και συντάχθηκαν οι πίνακες με σειρά κατάταξης. Το Υπουργείο Παιδείας δεν προέβη ποτέ σε ανοιχτή πρόσκληση προς τους επιτυχόντες εκπαιδευτικούς, ώστε να πραγματοποιηθούν οι διορισμοί με βάση τη σειρά κατάταξης του πίνακα ΑΣΕΠ 2008. Περίπου 480 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά της παράλειψης διορισμού τους και δικαιώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να προχωρήσει στους διορισμούς μόνο των δικαστικά προσφυγέντων. Η απόφασή του εγείρει εντονότατες αντιδράσεις, καθώς απαξιώνει χιλιάδες εκπαιδευτικούς με υψηλές βαθμολογίες στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2008. Η στάση του Υπουργείου οδηγεί σε άνιση μεταχείριση επιτυχόντων και είναι και αντιφατική, δεδομένου ότι από τη μια με το ν.4589/2019 δεν λαμβάνει υπόψη τις βαθμολογίες του ΑΣΕΠ στο νέο σύστημα προσλήψεων-προσοντολόγιο, τη στιγμή που, από την άλλη, αποφασίζει να διορίσει τους δικαστικά δικαιωθέντες-επιτυχόντες του ΑΣΕΠ του 2008, πανηγυρίζοντας μάλιστα για αποκατάσταση μιας αδικίας που υπέστησαν επί δέκα χρόνια.

Εφόσον το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να προβεί σε διορισμούς από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2008, υποχρεούται να διορίσει το 40% του κάθε κλάδου από τον πίνακα του ΑΣΕΠ με βάση τη σειρά κατάταξης στον πίνακα και όχι να περιοριστεί αποκλειστικά σε όσους δικαιώθηκαν δικαστικά. Εύλογα τους τελευταίους μήνες κατατέθηκαν ομαδικές προσφυγές εκπαιδευτικών-επιτυχόντων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ του 2008, που όμως δεν είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της παράλειψης διορισμού τους, προκειμένου να διοριστούν. Επίσης, ήδη (3/5/2019) κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα εκπαιδευτικών της κατηγορίας ΠΕ60 εναντίον του υπουργείου Παιδείας εναντίον της συγκεκριμένης απόφασης. Ο βουλευτής Λάρισας με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη ρωτά τον Υπουργό με ποιο τρόπο σκοπεύει να αποκαταστήσει την κατάφωρη αδικία σε βάρος των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008, οι οποίοι δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά της παράλειψης διορισμού τους, και αποκλείονται τώρα του διορισμού.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Άδικη και άνιση μεταχείριση εκπαιδευτικών-επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ του 2008 από το Υπουργείο Παιδείας»

Το 2008 διενεργήθηκε γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων πλην δασκάλων (αριθμ. 1Π/2008, 2Π/2008, 3Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ) και συντάχθηκαν οι πίνακες με σειρά κατάταξης. Το Υπουργείο Παιδείας δεν προέβη ποτέ σε ανοιχτή πρόσκληση προς τους επιτυχόντες εκπαιδευτικούς, ώστε να πραγματοποιηθούν οι διορισμοί με βάση τη σειρά κατάταξης του πίνακα ΑΣΕΠ 2008. Περίπου 480 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά της παράλειψης διορισμού τους και δικαιώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να προχωρήσει στους διορισμούς μόνο των δικαστικά προσφυγέντων. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) «Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 267/3.6.2008), 2Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 515/8.10.2008), 3Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 516/8.10.2008), 4Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 530/15.10.2008), 5Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 531/15.10.2008), που είχαν συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε κενές οργανικές θέσεις και σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από αυτές, εφόσον έχει εκδοθεί ως προς αυτούς, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης διορισμού τους».

Για το σκοπό αυτό εξέδωσε την υπ’ αριθμ. πρωτ 58450/Ε1/12 Απριλίου 2019 εγκύκλιο με την οποία καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς «των κλάδων/ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09 (ΠΕ80), ΠΕ11, ΠΕ13 (ΠΕ78), ΠΕ14.04 (ΠΕ88.01), ΠΕ16.01 (ΠΕ79.01), ΠΕ18.02 (ΠΕ80), ΠΕ18.12 (ΠΕ88.02), ΠΕ18.24 (ΠΕ87.08), ΠΕ19 (ΠΕ86) και ΠΕ32 (ΠΕ91.01), εγγεγραμμένους στους πίνακες επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008 (αριθμ. 1Π/2008, 2Π/2008, 3Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ), για τους οποίους έχει εκδοθεί, μέχρι την 29η -1-2019, αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης διορισμού τους, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2018-2019».

Η απόφαση του υπουργείου Παιδείας εγείρει εντονότατες αντιδράσεις, καθώς περιορίζεται στον διορισμό μόνο όσων προσέφυγαν δικαστικά, απαξιώνοντας χιλιάδες εκπαιδευτικούς με υψηλές βαθμολογίες στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2008. Εφόσον το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να προβεί σε διορισμούς από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2008, υποχρεούται να διορίσει το 40% του κάθε κλάδου από τον πίνακα του ΑΣΕΠ με βάση τη σειρά κατάταξης στον πίνακα και όχι να περιοριστεί αποκλειστικά σε όσους δικαιώθηκαν δικαστικά. Εύλογα τους τελευταίους μήνες κατατέθηκαν ομαδικές προσφυγές εκπαιδευτικών-επιτυχόντων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ του 2008, που όμως δεν είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της παράλειψης διορισμού τους, προκειμένου να διοριστούν. Επίσης, ήδη (3/5/2019) κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα εκπαιδευτικών της κατηγορίας ΠΕ60 εναντίον του υπουργείου Παιδείας εναντίον της συγκεκριμένης απόφασης.

Επειδή η αδικία και η άνιση μεταχείριση πρέπει να αποκατασταθούν,

Επειδή αντιμετωπίζεται με ανόμοιο τρόπο όμοιες καταστάσεις,

Επειδή είναι αντιφατική η στάση του Υπουργείου  από τη μια με το ν.4589/2019  να μη λαμβάνει υπόψη τις βαθμολογίες του ΑΣΕΠ στο νέο σύστημα προσλήψεων-προσοντολόγιο, τη στιγμή που, από την άλλη, αποφασίζει να διορίσει τους δικαστικά δικαιωθέντες-επιτυχόντες του ΑΣΕΠ του 2008, πανηγυρίζοντας μάλιστα για αποκατάσταση μιας αδικίας που υπέστησαν επί δέκα χρόνια,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να αποκαταστήσετε την κατάφωρη αδικία σε βάρος των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008, οι οποίοι δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά της παράλειψης διορισμού τους, και αποκλείονται τώρα του διορισμού;

Δείτε επίσης

Βρείτε μας