Μεταπτυχιακά προγράμματα από στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τρεις κατευθύνσεις:

1) «Εφαρμοσμένη Οικονομική στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική»
2) «Εφαρμοσμένη Οικονομική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων & Δημοσίων Οργανισμών»
3) «Εφαρμοσμένη Οικονομική στην Άμυνα»

Οι σπουδές στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ είναι διάρκειας 18 μηνών. To Α’ εξάμηνο περιλαμβάνει 4 υποχρεωτικά μαθήματα και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο. To Β΄ εξάμηνο περιλαμβάνει 2 υποχρεωτικά μαθήματα, 2 μαθήματα επιλογής. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Όσοι επιλέξουν το πρόγραμμα μερικής φοίτησης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δύο μαθήματα ανά εξάμηνο.

Δείτε επίσης

Βρείτε μας