Ελληνική Εταιρεία Τοξικολογίας για Μάτι: «Οι πρώτες αναλύσεις δεν εμπνέουν κίνδυνο για την δημόσια υγεία»

Η Ελληνική Εταιρεία Τοξικολογίας στα πλαίσια της ενημέρωσης της κοινής γνώμης ζήτησε από το ενδεδειγμένο εργαστήριο του τμήματος Χημικων Μηχανικών του Απθ, το οποίο διευθύνει ο καθηγητής Δ. Σαρηγιάννης τις τιμές των διαφόρων ρύπων όπως έχουν αναλυθεί από το εργαστήριο.

Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η εκτίμηση επικινδυνότητας έκθεσης σε ρύπους από τη πυρκαγιά στο Μάτι Ανατολικής Αττικής. Αυτή η διαδικασία σχεδιάστηκε με τις προβλεπόμενες διεθνείς προδιαγραφές και κατευθυντήριες οδηγίες προκειμένου να συλλέξει δεδομένα ώστε να γίνουν οι περαιτέρω ενημερώσεις και απαραίτητες ενέργειες, αλλά και εμπλουτισμού της βάσης δεδομένων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο κίνδυνο και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Από τα μέχρι τώρα επαληθευμένα αποτελέσματα, αυτά που έχουμε σχετίζονται μόνο με τα μέταλλα και τα μεταλλοειδή. Από τις μέχρι τώρα αναλύσεις, και συγκρίνοντας τις τιμές που μετρήθηκαν στην καμένη περιοχή με τις αντίστοιχες τιμές σε μη καμένα εδάφη, παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 20% κατά μέσον όρο, των επιπέδων των περισσότερων μετάλλων.

Η πλήρης εικόνα θα υπάρχει σε περίπου ένα μήνα. Μέχρι στιγμής, από την ανάλυση φαίνεται ότι η κατάσταση δεν εμπνέει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Δείτε επίσης

Βρείτε μας