Αργότερα ξεκινούν αύριο τα μαθήματα στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία του δήμου Κιλελέρ

Ανακοίνωση από το δήμο Κιλελέρ:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις της παρ. 4 περίπτωση 27 του άρθρου 94 του ν.3852/2010 « Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
2.- Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιφέρεια του Δήμου Κιλελέρ
και συγκεκριμένα τα φαινόμενα χιονόπτωσης και παγετού.
3. Την διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών των εκπαιδευτικών μας μονάδων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έναρξη των μαθημάτων στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου μας στις 9.00 π.μ. και στο Ειδικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων του Δήμου Κιλελέρ στις 9.30 π.μ. , την 08-01-2019, ημέρα Τρίτη.
Τα μαθήματα στα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου θα αρχίσουν κανονικά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δείτε επίσης

Βρείτε μας