Προειδοποιεί τα μέλη του το Επιμελητήριο της Λάρισας…

Μέχρι την προσεχή Πέμπτη πρέπει να προβούν σε δήλωση των επαγγελματικών τους λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. – Δείτε την ανακοίνωση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Λάρισας:

«Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι την 13η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη πρέπει να προβούμε σε δήλωση των επαγγελματικών μας λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr). Στην ΚΥΑ αριθμ. ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018, ΦΕΚ Β 3965/12.09.2018, προστέθηκε το άρθρο 5Β στην ΚΥΑ 45231/2017, σύμφωνα με το οποίο ορίσθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000€) ευρώ, για τη μη συμμόρφωση των υπόχρεων.
Σημειώνεται ότι μπορείτε να ορίσετε περισσότερους του ενός λογαριασμούς ως επαγγελματικούς. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100€) ευρώ.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Γιαννακόπουλος»

Δείτε επίσης

Βρείτε μας