“Πόρτα” από το ΣτΕ σε έξι συνταξιούχους της Εθνικής για το εφάπαξ

Σύμφωνα με το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας (Α΄ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 2429/2018), η μείωση αυτή δεν δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα, ούτε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου(ΕΣΔΑ). Αντίθετα, σύμφωνα με το ΣτΕ η μείωση αυτή για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι ανάγονται στην αδυναμία του Ταμείου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Με τις πρόσφυγες τους οι έξι συνταξιούχοι ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας του 2013 με την οποία τροποποιήθηκε το καταστατικό του Ταμείου Ασφάλισης και Πρόνοιας της ΕΤΕ.

Παράλληλα,  με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση εγκρίθηκε η αναλογιστική μελέτη και αντικαταστάθηκε  το άρθρο εκείνο (άρθρο 7) του καταστατικού με το οποίο καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος, ενώ καθορίστηκε νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ ο οποίος μάλιστα εφαρμόστηκε αναδρομικά για όσους είχαν αποχωρήσει από την ΕΤΕ  από 3 Ιανουαρίου 2012 και δεν έχουν λάβει ακόμα το σύνολο του εφάπαξ βοηθήματος.

Συγκεκριμένα, το 2011 και 2013 με αποφάσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ, ανεστάλη η χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος, αυξήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και επιμηκύνθηκε ο χρόνος καταβολής του από 24 σε 36 μήνες από  την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Πηγή:newsit.gr

Βρείτε μας