Η Περιφέρεια Θεσσαλίας απαντά στο θέμα με το Κολυμβητήριο του Αλκαζάρ

Απαντήσεις έδωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο θέμα που έχει δημιουργηθεί με την άδεια για το κολυμβητήριο στο Αλκαζάρ που αναμένεται να φιλοξενήσει αγώνες της Α1 Πόλο Γυναικών με την ομάδα του ΝΟΛ να αγωνίζεται εκεί.

Θυμίζουμε πως σε δημοσίευμα του «Τι Νέα Λάρισα;» υπήρξε θέμα με την άδεια τέλεσης αγώνων στο Κολυμβητήριο του Αλκαζάρ με αποτέλεσμα ο αγώνας της πρεμιέρας του ΝΟΛ κόντρα στον ΑΝΟ Γλυφάδας την προσεχή Τετάρτη (31/10) να είναι στον αέρα.

Πάντως η Περιφέρεια Θεσσαλίας με την απάντησή της τoνίζει πως δεν έχει καμία αρμοδιότητα για να χορηγήσει άδειας λειτουργίας στην συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση. Αναλυτικά αναφέρει τα εξής:

«1) α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4479/17 (Α΄94/29-06-2017)  Άρθρο 4 «Τροποποίηση του άρθρου 56Α του ν.2725/1999» περίπτωση ζζ) οι αθλητικές εγκαταστάσεις που φιλοξενούν αγώνες χωρίς θεατές ή έως 1.000 θεατές εντάσσονται στην κατηγορία με την ονομασία «Ομάδα Δ».

β)  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4479/17 (Α΄94/29-06-2017)  Άρθρο 5 «Προσθήκη άρθρου 56Β στο ν.2725/1999» που αφορά στην χορήγηση άδειας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, στην παράγραφο 2 β) κατατάσσει μεταξύ άλλων και την κατηγορία Δ σύμφωνα με την οποία «….  μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού ή βεβαίωσης της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησης της, χορηγείται η άδεια λειτουργίας με απόφαση Δημάρχου . Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη…».

2) Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού με την υπ΄αρίθμ. απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/485498/19880/2623/621/3-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΡΓ4653Π4-99Ζ) του κ. Υφυπουργού Αθλητισμού προχώρησε σε κατάταξη των εθνικών και ολυμπιακών εγκαταστάσεων στις ομάδες του άρθρου 56Α του ν.2725/1999 (Α΄121), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.4479/2017 (Α΄94). Στην εν λόγω απόφαση στην περίπτωση υπ.΄ αρίθμ. 11. που αφορά το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας και πιο συγκεκριμένα στην υποπερίπτωση 1.2 κατέταξε το κλειστό κολυμβητήριο στην κατηγορία Δ, ανεξάρτητα από κατηγορία αγώνων με χωρητικότητα 830 θεατών.

3) Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού/Γ.Γ.Α./Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ με την απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/49893/20360/2692/634/9-10-2018 διαβιβάζει στα Ε.Α.Κ. όλης της χώρας μεταξύ των οποίων και το Ε.Α.Κ.Λάρισας την ανωτέρω απόφαση επισημαίνοντας την κατάργηση αντίστοιχης παλαιότερης απόφασης ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ /394382/21346/2594/552/29-9-2017.

Συνεπώς ως απόρροια των ανωτέρω, είναι καταφανέστατο ότι η Περιφέρεια δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα για θέματα που αφορούν την χορήγηση άδειας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων στην συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση (σ.σ. κλειστό κολυμβητήριο Ε.Α.Κ. Λάρισας) από άλλο φορέα αδειοδότησης και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να χορηγηθεί νόμιμα από την υπηρεσία μας άδεια τέλεσης αθλητικής συνάντησης χωρίς να προϋπάρχει η απαιτούμενη εκ του Νόμου 4479/17. άδεια λειτουργίας  αθλητικών εγκαταστάσεων».

Δείτε επίσης

Βρείτε μας