ΑΣΕΠ: 87 θέσεις εργασίας στο υπουργείο Μεταφορών

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ, δύο νέες προκηρύξεις για 87 θέσεις εργασίας στο υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

Αναλυτικά:

Διαδικασία πρόσληψης 40 υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ εκκινεί, με νέα προκήρυξη, το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

Προσλαμβάνονται υπάλληλοι δύο ειδικοτήτων, χωρίς τα τυπικά προσόντα πρόσληψης.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του φορέα, έως τις 17 Οκτωβρίου.

– Πολιτική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Με απόφαση που εκδόθηκε στις 3/10, »ανοίγουν» 47 θέσεις σε φορέα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το ΑΣΕΠ, ανακοίνωσε την απόφαση της Ολομέλειας του, όσον αφορά το αίτημα της υπηρεσίας Πολιτικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέπεται η πλήρωση 47 θέσεων υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της προκήρυξης 1Γ/2015 της Ανεξάρτητης Αρχής.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τον έλεγχο προσόντων-κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της εν λόγω προκήρυξης βάσει των δικαιολογητικών που έχουν συνυποβληθεί με την αίτηση συμμετοχής τους και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης του κλάδου.

Σημειώστε ότι, προσόντα ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας (4/12/2015) υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω προκήρυξη, δεν εξετάζονται

Πηγή: workenter.gr

Δείτε επίσης

Βρείτε μας