Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Η Ιωάννα Λάκα συζητά με τον Λαρισαίο Μαιευτήρα-Χειρουργό Γυναικολόγο, Ηλία Αλεξανδρή

Η συγγραφέας Υγείας και δημοσιογράφος Ιωάννα Λάκα επισκέφθηκε τον Μαιευτήρα, Χειρουργό Γυναικολόγο, Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ηλία Αλεξανδρή στο ιατρείο του στη Λάρισα και συζήτησαν σχετικά με την Εξωσωματική Γονιμοποίηση.

1. Τι είναι η υπογονιμότητα; Που οφείλεται;

Η υπογονιμότητα αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα για τα σύγχρονα ζευγάρια. Αγγίζει στις μέρες μας το 15 – 18% του πληθυσμού σύμφωνα με διεθνή στατιστικά στοιχεία. Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων αυτών, υπάρχει ιατρική λύση για την υπογονιμότητα.

Η υπογονιμότητα οφείλεται συνήθως σε πολυποίκιλους παράγοντες όπως:
• Σε ορμονικές διαταραχές.
• Σε μολύνσεις ή φλεγμονές των γεννητικών οργάνων.
• Σε συγγενείς ανωμαλίες των γεννητικών οργάνων
• Σε άλλα αίτια, όπως: ενδομητρίωση, φαρμακευτικές αγωγές κ.α.
• Κακή ποιότητα των σπερματοζωαρίων και των ωαρίων

2. Τι είναι η πτώση χαρακτηριστικών σπέρματος;

Το σπέρμα πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά έγκεινται στην πυκνότητα, στην κινητικότητα αλλά και στη μορφολογία του σπέρματος. Η μορφολογία του σπέρματος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην αποδοτικότητα του. Σπάνια, ένα σπέρμα είναι μορφολογικά καλό,στις μέρες μας, ακόμα και σε περίπτωση που είναι γόνιμο.

Συνεπώς, τα κριτήρια σύμφωνα τα οποία, το σπέρμα χαρακτηρίζεται ως γόνιμο, μη γόνιμο ή υπογόνιμο είναι τα εξής:
• Ποσότητα
• Πυκνότητα
• Κινητικότητα
• Μορφολογία

3. Η γονιμότητα επηρεάζεται από την ηλικία της γυναίκας;

Η ηλικία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη γονιμότητα του ζευγαριού. Η χρυσή εποχή της γονιμότητας για μία γυναίκα είναι από τα 18 μέχρι και τα 30 της χρόνια. Από εκεί και πέρα, παρατηρείται κλιμακωτή πτωτική πορεία της γονιμότητας. Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερη είναι η γυναίκα, τόσο χαμηλότερη είναι η ποιότητα των ωαρίων της και επομένως οι πιθανότητες σύλληψης είναι πολύ μειωμένες.

4. Τι είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση;

Ο όρος εξωσωματική γονιμοποίηση αναφέρεται στη γονιμοποίηση «έξω από το σώμα». Επεξηγηματικά, πραγματοποιείται η συνάντηση ωαρίου και σπερματοζωαρίων εκτός του σώματος της γυναίκας. Αντί τα σπερματοζωάρια να καταλήξουν μέσω της κοιλότητας της μήτρας στις σάλπιγγες, όπου κατά τον φυσικό τρόπο γίνεται η σύλληψη, τα ωάρια συλλέγονται εκτός των ωοθηκών και γονιμοποιούνται στο εργαστήριο της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

5. Ποια είναι τα στάδια της εξωσωματικής γονιμοποίησης;

Η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
• οι εργαστηριακές εξετάσεις
• η πρόκληση πολλαπλής ωορρηξίας
• η ωοληψία και η προετοιμασία σπέρματος
• Μετά τη γονιμοποίηση γίνεται ο πολλαπλασιασμός, δηλαδή η εκκόλαψη των εμβρύων και 3-5 μέρες μετά γίνεται η μεταφορά των γονιμοποιημένων ωαρίων στην κοιλότητα της μήτρας (εμβρυομεταφορά).

6. Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης;

Τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης εξαρτώνται σε σηματικό βαθμό από την ηλικία της γυναίκας, τη βαρύτητα της πάθησης (ενδομητρίωση), λιγότερο από την ηλικία του άνδρα, από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπέρματος και τέλος από ανοσολογικούς και θρομβοφιλικούς παράγοντες.

Σημειωτέον ότι σε μία επιτυχή εξωσωματική γονιμοποίηση σημαντικό ρόλο παίζει ο γιατρός, ο βιολόγος και η Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης.

Δείτε επίσης

Βρείτε μας