Αλλαγές στο νομικό καθεστώς λειτουργίας για κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, καταστήματα τυχερών παιχνιδιών

Ειδικότερα, για να μπορέσει κάποιος να εργαστεί με οποιαδήποτε ιδιότητα σε καφετέριες, μπαρ, κέντρα διασκέδασης, Ίντερνετ καφέ, αλλά και σε κάθε κατάστημα με φρουτάκια, ρουλέτα, στοίχημα, ιππόδρομο, κ.λπ., πρέπει να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα 8 παρακάτω αδικήματα:.

Εγκλήματα κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας από πρόθεση

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Τρομοκρατικές πράξεις

Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας

Εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

Εμπορίας ανθρώπων

Παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή και

Εγκλήματα του νόμου περί ναρκωτικών.

Επίσης δεν πρέπει να έχουν βεβαιωθεί σε βάρος του 4 παραβάσεις για πώληση ή διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους.

Μάλιστα, η έκδοση άδειας από της Αστυνομικές αρχές περιλαμβάνει και τους παρέχοντες μη εξαρτημένη εργασία, εφόσον η απασχόλησή τους συνδέεται με την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των επιχειρήσεων αυτών.

Όσοι εργάζονται χωρίς να έχουν λάβει την προβλεπόμενη άδεια από την Αστυνομία άλλα και οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που δεν έχει την προβλεπόμενη άδεια, τιμωρούνται με φυλάκιση έως 5 ετών και πρόστιμο μέχρι 5.000 ευρώ.

Τα… παραθυράκια για καφετέριες και άλλα

Αντίθετα, δεν ισχύει η απαγόρευση χορήγησης αδείας για όσους έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας από πρόθεση, εφόσον έχει παρέλθει πενταετία από την έκτιση της ποινής ή την παραγραφή της ή τη με χάρη άφεση της ποινής.

Επίσης, δεν ισχύει η απαγόρευση για τις περιπτώσεις εκείνες που έχει επέλθει παρέλευση της πενταετίας από τη βεβαίωση της 4ης παράβασης για πώληση ή διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους.

Η άδεια χορηγείται από το Παράρτημα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του εργαζόμενου, αφού προηγουμένως προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα επίμαχα αδικήματα και δύο φωτογραφίες, ενώ η Ασφάλεια αναζητεί αυτεπάγγελτα αντίγραφο του ποινικού μητρώου του εργαζόμενου.

Βρείτε μας