Μπαργιώτας: Λειτουργία χώρων ιατρικώς εποπτευόμενης χρήσης

Με τροπολογία οι βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (Μπαργιώτας, Γρηγοράκος, Κωνσταντινόπουλος, Χριστοφιλοπούλου) ζητούν την λειτουργία χώρων ιατρικώς επιτηρούμενης/εποπτευόμενης χρήσης. Πρόκειται για επιτηρούμενες από εξειδικευμένους επαγγελματίες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν οι χρήστες ουσιών προκειμένου να κάνουν χρήση κάτω από ασφαλέστερες και πιο υγιεινές συνθήκες. Οι υπηρεσίες αυτές αποσκοπούν στην προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών, στην προστασία της δημόσιας υγείας, στη μείωση του επιπολασμού των μολυσματικών ασθενειών στον πληθυσμό των χρηστών ναρκωτικών, στην πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας (overdose), στη μείωση της δημόσιας όχλησης, στην κινητοποίηση των χρηστών και την προετοιμασία τους για ένταξη σε προγράμματα θεραπείας.

Ήδη, λειτουργούν σε Ελβετία, Ολλανδία, Γερμανία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Καναδά, Πορτογαλία, Γαλλία, Αυστρία και Αυστραλία με εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως αυτά αποτυπώνονται ανά χώρα στην τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Εξάρτησης από τα Ναρκωτικά (EMCDDA). Στην Ελλάδα, η πιλοτική λειτουργία του εποπτευόμενου σταθµού θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 62 (Εποπτευόμενος Σταθμός ΟΔΥΣΣΕΑΣ) του ν. 4316/2014. Στο διάστημα λειτουργίας του σταθμού τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 10 μηνών λειτουργίας του, ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ δέχτηκε 2501 επισκέψεις από 330 μοναδικούς χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό χειρίστηκε αποτελεσματικά 103 περιπτώσεις υπερδοσολογίας. Επίσης, μέσω των κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, κοινωνιοθεραπευτών και εργαζόμενων στο δρόμο, το Πρόγραμμα προσέγγισε περισσότερους από 3.500 χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση των επιβλαβών συνεπειών και της συχνότητας εμφάνισης του HIV.

Σήμερα, είναι αδήριτη η ανάγκη λειτουργίας εποπτευόμενων σταθμών χρήσης. Με βάση τα στοιχεία από την πρόσφατη έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (2018) στην Ελλάδα για το έτος 2016: (α) η εκτίμηση του συνολικού αριθμού χρηστών υψηλού κινδύνου ηλικίας 15-64 ετών με κύρια ουσία τα οπιοειδή είναι 17.067 με 95% διάστημα εμπιστοσύνης 14.663 – 20.103, ενώ σε θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση ουσιών εισήλθαν 4314 άτομα, (β) ο αριθμός χρηστών υψηλού κινδύνου που δεν καταγράφηκαν σε καμία θεραπευτική υπηρεσία («κρυμμένος πληθυσμός») εκτιμάται πως φτάνει τις 14.237, (γ) 4173 χρήστες υψηλού κινδύνου, δηλαδή σχεδόν το ¼ (25%) του συνολικού αριθμού των χρηστών υψηλού κινδύνου αναφέρει πως κάνει ενέσιμη χρήση κατά τον τελευταίο μήνα, (δ) Το 2016 ο επιπολασμός των θετικών αντισωμάτων έναντι του HCV (anti-HCV θετικό) στους ενέσιμους χρήστες, σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από τα άτομα που εντάχθηκαν στα προγράμματα θεραπείας, υπολογίζεται σε εθνικό επίπεδο στο 63,5%, (ε) Το φαινόμενο της δημόσιας χρήσης γίνεται ολοένα και εντονότερο, υποβαθμίζοντας τις συνθήκες διαβίωσης και δυσχεραίνοντας την οικονομική δραστηριότητα σε ολόκληρες γειτονιές της Αθήνας (ενδεικτικά: Πεδίον του Άρεως, πεζόδρομος οδού Μασσαλίας).

Δείτε επίσης

Βρείτε μας