Ερώτηση για τα κανόνια αντιχαλαζικής προστασίας στον Δήμαρχο Αγιάς

Ερώτημα προς τον Δήμαρχο Αγιάς από την παράταξη της μείζονος πλειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον»

Μετά από τον θόρυβο που δημιουργήθηκε για τα κανόνια αντιχαλαζικής προστασίας, μας έχουν δημιουργηθεί οι ακόλουθοι προβληματισμοί.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του προϊστάμενου του γραφείου αγροτικής ανάπτυξης, τα κανόνια αντιχαλαζικής προστασίας δεν είναι βέβαιο ότι προσφέρουν στην προστασία των καλλιεργειών. Επίσης το σύστημα δεν υποστηρίζεται επίσημα από το δίκτυο του ΕΛΓΑ (σύστημα προειδοποίησης) επομένως η λειτουργία του επαφίεται στην καλή πρόθεση υπαλλήλων της υπεύθυνης για την προειδοποίηση υπηρεσίας. Από την ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ, φαίνεται πως επίσημα ο ΕΛΓΑ, διαθέτει 2 συστήματα για την προστασία από το χαλάζι: τα δίχτυα και τις ρίψεις ιωδιούχου αργύρου στα σύννεφα από αεροπλάνα που ξεκινούν από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Αγιάς και κάποιοι ιδιώτες έχουν αναλάβει την λειτουργία των κανονιών, τόσο για τον χειρισμό τους όσο και οικονομικά, ενώ διάχυτη και εδραιωμένη είναι η εντύπωση στους αγρότες της περιοχής (μάλλον από στατιστικά/εμπειρικά στοιχεία) ότι είναι αποτελεσματικά. Στην πρόσφατη χαλαζόπτωση για παράδειγμα επλήγησαν μόνο οι περιοχές στις οποίες δεν λειτούργησαν τα κανόνια που τις καλύπτουν…
Επομένως γεννιούνται τα ακόλουθα ερωτήματα προς τον Δήμαρχο και την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου:
1ον)Πιστεύετε ότι τα κανόνια αποδίδουν και ότι προστατεύουν τις αγροτικές καλλιέργειες από το χαλάζι ή απλά λειτουργούν παρηγορητικά για το φόβο των Ιουδαίων;
2ον) Αν η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι θετική τότε γιατί αποδεχτήκαμε να αναλάβουμε το κόστος λειτουργίας από τον ΕΛΓΑ και δεν επιμείναμε να συνεχίσει να υποστηρίζει την λειτουργία του ως όφειλε; Αν η απάντηση είναι αρνητική και με δεδομένο ότι οι πτήσεις για την ρίψη ιωδιούχου αργύρου δεν καλύπτουν την περιοχή μας, τότε πώς ο ΕΛΓΑ μας προστατεύει από το χαλάζι; Σημειώνουμε ότι για την δική μας περιοχή πλέον, ο ΕΛΓΑ διαθέτει απλά κονδύλια για επιδότηση διχτυών ενώ για άλλες περιοχές διαθέτει επιπλέον και ρίψεις ιωδιούχου αργύρου. Επίσης στην ίδια περίπτωση (της αρνητικής απάντησης), γιατί ο Δήμος δέχεται να καλύπτει ένα κόστος λειτουργίας για κάτι το οποίο δεν θεωρεί ότι προσφέρει κάτι. Το κάνει μόνο για επικοινωνιακούς λόγους; Πόσο σωστό είναι αυτό;
3ον) Πως τελικά προστατεύεται η περιοχή μας από το χαλάζι; Μόνο από τα δίχτυα (όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα) και από ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά κανείς δεν εμπιστεύεται, το οποίο και δεν έχει καμία επίσημη υποστήριξη;
4ον) Ποιες οι ενέργειες σας για να βοηθήσετε ώστε να αναπτυχθεί ένα σύστημα προστασίας πιστοποιημένο και το οποίο διαθέτει και επίσημη υποστήριξη.
5ον) Υπήρξαν αναφορές ότι 3 από τα «κανόνια» δεν λειτούργησαν πρόσφατα επειδή τεχνικά είναι δύσκολη η επικοινωνία αυτών με το κέντρο ελέγχου. Εφόσον θεωρείτε ότι τα κανόνια αποτελούν σύστημα προστασίας από το χαλάζι, τι ενέργειες έχετε κάνει από την στιγμή που αντιληθφήκατε το πρόβλημα ώστε να το λύσετε.

Οι Δημότες χρειάζονται μια ξεκάθαρη απάντηση.
ΔΩΤΙΟΝ ΠΕΔΙΟΝ
Μείζων αντιπολίτευση του Δήμου Αγιάς

Βρείτε μας