Διευκρινίσεις για αντικατάσταση κυψελών

Το Κέντρο Μελισσοκομίας Λάρισας ενημερώνει ότι με νέα υπουργική απόφαση για όσους έχουν ήδη κάνει αίτηση για αντικατάσταση κυψελών:

1. Δίνεται η δυνατότητα υποβολής του επόμενου εκκαθαριστικού σημειώματος μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2018, προκειμένου ενδιαφερόμενοι οι οποίοι αποκλείστηκαν από το πρόγραμμα 2017, λόγω ελάχιστης δηλωμένης ετήσιας ακαθάριστης αξίας γεωργικής παραγωγής χαμηλότερης 5.000 €, να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του 2018, εφόσον με τη νέα φορολογική τους δήλωση πληρούν την εν λόγω προϋπόθεση.

2. Δίνεται η δυνατότητα υποβολής της βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΑΑΕ, μέχρι και τις 30 Ιουνίου, καθώς από τα στοιχεία πρέπει να φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της δράσης.

3. Δίνεται η δυνατότητα σε όσους μελισσοκόμους εγγράφηκαν για πρώτη φορά στο ΜΑΑΕ ή υπέβαλλαν δήλωση ΟΣΔΕ ή εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών εντός των δύο προηγούμενων ετών, να απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης ελάχιστης ετήσιας ακαθάριστης αξίας γεωργικής παραγωγής 5.000 €, προκειμένου να ενταχθούν στη δράση 3.2. Διευρύνεται η χρονική διάρκεια απαλλαγής από ένα σε δύο έτη, καθώς είναι πιθανόν μελισσοκόμος ο οποίος τη χρονιά υλοποίησης της δράσης κατέχει 110 μελίσσια, κατά τα δύο πρώτα έτη της μελισσοκομικής δραστηριότητας να είχε χαμηλή παραγωγή και ως εκ τούτου χαμηλό εισόδημα.

4. Τα παραστατικά αγοράς κυψελών πρέπει να εκδοθούν μέχρι 20 Μάη και να συνοδεύονται είτε από εξοφλητική απόδειξη είτε να αναγράφουν μηχανογραφημένα ή με σφραγίδα του εκδότη ότι έχουν εξοφληθεί ή έχουν εκδοθεί μετρητοίς.

5. Τα δελτία αποστολής των μετακινήσεων ή οι φορτωτικές πρέπει να κατατεθούν στο Κ.Μ. Λάρισας μέχρι 30 Ιουνίου.

5. Οι κυψέλες αντικατάστασης που θα αγοραστούν πρέπει να αναγράφουν με αναπόσπαστο ή ανεξίτηλο τρόπο «Καν. 1308/13, έτος 2018»

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση οι μελισσοκόμοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Μελισσοκομίας Λάρισας στα τηλέφωνα 2410 549724 & 533366, στο fax 2410549725 ή στα email: omse@otenet.gr , info@omse.gr

183/32812/2-3-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 981/Β/20-3-2018) με την οποία τροποιείται η υπ’ αριθ.  938/81027/26-7-2017 (Β΄ 2834) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Βρείτε μας