Συνάντηση & ενημέρωση προέδρων του Δήμου Κιλελέρ

Πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Κιλελέρ συνάντηση των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου με το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας Κιλελέρ που στεγάζεται και λειτουργεί στο Πλατύκαμπο. Σκοπός της συνάντησης ήταν να ενημερωθούν οι Πρόεδροι για την ύπαρξη της νέας αυτής δομής  η οποία είναι έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αφού προηγήθηκε εισήγηση του Αντιδημάρχου Κ. Φιλιππούλη με γενικές πληροφορίες που αφορούν το έργο, στη συνέχεια οι υπάλληλοι του Κ.Κ  (μία κοινωνική λειτουργός και μια ψυχολόγος) ανέπτυξαν στους παρευρισκόμενους το σκοπό δημιουργίας αυτών των κέντρων που δεν είναι άλλος από το να προσεγγίσει ανθρώπους που βρίσκονται σε κοινωνικό αποκλεισμό ή απειλούνται από αυτόν και βασικό αίτιο αυτής της κατάστασης είναι η αδυναμία επικοινωνίας και ενημέρωσής τους (εξαιτίας π.χ.  χαμηλού μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου, κοινωνικού ρατσισμού κλπ). Επισημάνθηκε επίσης ότι θα πρέπει να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι  τοπικές κοινωνίες, οι δυνητικά ωφελούμενοι αλλά και οι υπηρεσίες και φορείς  ως προς τους στόχους των δράσεων του Κέντρου Κοινότητας.

Στο τέλος της συνάντησης διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να ενημερωθούν για τη δημιουργία, λειτουργία και το σκοπό ύπαρξης αυτής  της δομής.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν και οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Κιλελέρ Ι. Κουκούτσης, Ι. Μπακαλόπουλος, Ι. Πινάκα και Χ. Τσιχίτας.

Δείτε επίσης

Βρείτε μας