Σύγκρουση ΜΑΤ και φοιτητών, έπεσαν χημικά

Ένταση προκλήθηκε έξω από το Ζάππειο Μέγαρο, όπου διεξάγεται η Σύνοδος των Πρυτάνεων.

Φοιτητές προσπάθησαν να πλησιάσουν το χώρο, για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο νόμο Γαβρόγλου και τη συγχώνευση πολλών σχολών.

Η περιοχή ήταν αποκλεισμένη από δυνάμεις και κλούβες των ΜΑΤ. Έτσι όταν οι φοιτητές πλησίασαν οι αστυνομικοί απάντησαν με χημικά για να τους απωθήσουν.

¸íôáóç ìåôáëõ öïéôçôþí êáé áíäñþí ôùí ÌÁÔ Ýîù áðü ôï ÆÜððåéï ÌÝãáñï, üôáí ïé öïéôçôÝò ðñïóðÜèçóáí íá äéáìáñôõñçèïýí óôç Óýíïäï ôùí ÐñõôÜíåùí ôï ÓÜââáôï 16 Äåêåìâñßïõ 2017. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

¸íôáóç ìåôáëõ öïéôçôþí êáé áíäñþí ôùí ÌÁÔ Ýîù áðü ôï ÆÜððåéï ÌÝãáñï, üôáí ïé öïéôçôÝò ðñïóðÜèçóáí íá äéáìáñôõñçèïýí óôç Óýíïäï ôùí ÐñõôÜíåùí ôï ÓÜââáôï 16 Äåêåìâñßïõ 2017. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

¸íôáóç ìåôáëõ öïéôçôþí êáé áíäñþí ôùí ÌÁÔ Ýîù áðü ôï ÆÜððåéï ÌÝãáñï, üôáí ïé öïéôçôÝò ðñïóðÜèçóáí íá äéáìáñôõñçèïýí óôç Óýíïäï ôùí ÐñõôÜíåùí ôï ÓÜââáôï 16 Äåêåìâñßïõ 2017. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

�崡뵠�紾�᩠᭤�́Ԡݮ� �ܰ ̝㡱ﬠ�頶充紝ﳰܨ糡�ᠤ顬ᱴ�ュ ӽ���幭 �ܢ⡴6 ĥꥬⱟﵠ2017. (EUROKINISSI/ԁԉM`̐ϋQǩ

¸íôáóç ìåôáëõ öïéôçôþí êáé áíäñþí ôùí ÌÁÔ Ýîù áðü ôï ÆÜððåéï ÌÝãáñï, üôáí ïé öïéôçôÝò ðñïóðÜèçóáí íá äéáìáñôõñçèïýí óôç Óýíïäï ôùí ÐñõôÜíåùí ôï ÓÜââáôï 16 Äåêåìâñßïõ 2017. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

¸íôáóç ìåôáëõ öïéôçôþí êáé áíäñþí ôùí ÌÁÔ Ýîù áðü ôï ÆÜððåéï ÌÝãáñï, üôáí ïé öïéôçôÝò ðñïóðÜèçóáí íá äéáìáñôõñçèïýí óôç Óýíïäï ôùí ÐñõôÜíåùí ôï ÓÜââáôï 16 Äåêåìâñßïõ 2017. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

¸íôáóç ìåôáëõ öïéôçôþí êáé áíäñþí ôùí ÌÁÔ Ýîù áðü ôï ÆÜððåéï ÌÝãáñï, üôáí ïé öïéôçôÝò ðñïóðÜèçóáí íá äéáìáñôõñçèïýí óôç Óýíïäï ôùí ÐñõôÜíåùí ôï ÓÜââáôï 16 Äåêåìâñßïõ 2017. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Δείτε επίσης

Βρείτε μας