Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Τεμπών

Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Τεμπών θα πραγματοποιήσει συνεδρίαση στην αίθουσα «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι, την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου στις 7 μ.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού & Ο.Π.Δ. Δήμου Τεμπών, έτους 2018
Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
 2. Αποδοχή Προγράμματος Κουνουποκτονίας έτους 2018       
Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
3. Λογότυπο Δήμου Τεμπών        
Εισηγητής:  Τσεργάς Κων.
4. Συγκρότηση Επιτροπής Εκποίησης-Εκμίσθωσης, για το έτος 2018 
Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
5. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών (Ν.4412/2016)για το έτος 2018  
Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
6. Συγκρότηση Επιτροπής  Παραλαβής Υπηρεσιών (Ν.4412/2016)για το έτος 2018        
Εισηγητής: Τσεργάς Κων.

Δείτε επίσης

Βρείτε μας