Τροπολογία για να ξεμπλοκάρουν τα έργα στα περιφερειακά αεροδρόμια

Τροπολογία για να «ξεμπλοκάρουν» τα απαραίτητα έργα στα δεκατέσσερα περιφερειακά αεροδρόμια που έχουν παραχωρηθεί σε ιδιωτική εταιρεία κατέθεσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της ρύθμισης «τα έργα των αεροδρομίων και ιδιαίτερα των 14 παραχωρηθέντων έχουν χαρακτήρα επείγοντος, με ιδιαίτερα στενές προθεσμίες, που καθορίζονται από τη Σύμβαση Παραχώρησης. Κατά συνέπεια κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστούν σύντομες προθεσμίες σε όλα τα στάδια για την έκδοση και τον έλεγχο της εφαρμογής των οικοδομικών αδειών. Ετσι στο πλαίσιο έκδοσής τους, καθώς και στο πλαίσιο ελέγχου της εφαρμογής τους, θεσπίζεται συντομότατη προθεσμία για κάθε είδους γνώμες, πορίσματα και πράξεις οργάνων και σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας θεωρούνται ως θετικά εκδοθείσες».

 

 

Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Δείτε επίσης

Βρείτε μας