Ερώτηση ΚΚΕ για τα προβλήματα στο ΕΚΑΒ Λάρισας

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του αντιμετωπίζει το ΕΚΑΒ Λάρισας και κατ’ επέκταση σε όλη τη Θεσσαλία, εξαιτίας των ελλείψεων σε προσωπικό και ασθενοφόρα, με αποτέλεσμα την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας του υφιστάμενου δυναμικού λόγω εντατικοποίησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο τόσο για την υγεία των ασθενών όσο και για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

Ενδεικτικά για το Ν. Λάρισας, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, χρειάζονται τουλάχιστον επιπλέον 15 ασθενοφόρα ενώ για τα ήδη υπάρχοντα θα πρέπει να δρομολογηθεί η αντικατά­στασή τους. Σε επίπεδο Θεσσαλίας τα μισά ασθενοφόρα είναι χασμένα – παροπλισμένα.

Έτσι το υφιστάμενο ελλιπές προσωπικό καλείται να ανταπεξέλθει στις συνεχώς αυξανόμε­νες ανάγκες για υπηρεσίες προνοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής, μέσω ενός «γηρασμέ­νου» στόλου ασθενοφόρων με κίνδυνο τόσο για τους ίδιους όσο και για τους ασθενείς.

Στα παραπάνω προστίθενται οι ελλείψεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου και την προστασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε όλους τους χώρους (μέσα ατομικής προστασίας, η καθαριότητα του κτιρίου του ΕΚΑΒ στη Λάρισας και των Τομέων του ΕΚΑΒ λόγω έλλειψης προσωπικού καθαριότητας κ.ά.). Συγχρόνως οφείλονται στους εργαζόμενους δεδουλευμένα (εκτός έδρας) για το 2016 και 2017 (δηλαδή για τη διετία από 2-3 χιλ. Ευρώ ανά εργαζόμενο).

Παράλληλα άμεση είναι η ανάγκη για τη στελέχωση των υφιστάσμενων βάσεων, στο Κ.Υ.  Φαρσάλων, Κ.Υ. Παλαμά, Κ.Υ. Τυρνάβου, Κ.Υ. Μουλακίου, με το αναγκαίο προσωπικό και την ενίσχυση σε ασθενοφόρα, όπως και η αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΚΑΒ στη Λάρισα και η ενίσχυσή του σε προσωπικό, αλλά και σε ενίσχυση του ΕΚΑΒ με μηχανές και προσωπικό προκειμένου να παρεμβαίνει γρήγορα και έγκαιρα στην πόλη της Λάρισας.

Τα ανωτέρω αναδεικνύουν και φέρνουν στην επιφάνεια τις επικίνδυνες συνθήκες αλλά και τις τεράστιες ελλείψεις στις υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής, που είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της υποχρηματοδότησης, της εμπορευματοποίησης του δημόσιου συστήματος, που υλοποιούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις όπως και η σημερινή με το τίμημα αυτής της πολιτικής να πληρώνουν καθημερινά ασθενείς και εργαζόμενοι.

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός σε τι ενέργειες θα προβεί, ώστε:

  • Να στελεχωθεί με το αναγκαίο προσωπικό μόνιμο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
  • Να ενισχυθεί ο στόλος των ασθενοφόρων με βάση τις ανάγκες του Ν. Λάρισας αλλά και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  • Να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα που οφείλονται στους εργαζόμενους για να έτη 2016 και 2017.
  • Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, αναβάθμιση της ειδικότητας του διασώστη – πλήρωμα ασθενοφόρου σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα με κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών αναγκών όλων των εργαζομένων.

 

Δείτε επίσης

Βρείτε μας