Τις θέσεις του για τον Δικηγορικό σύλλογο Λάρισας παρουσίασε ο Αθανάσιος Τσιοβαρίδης (ΦΩΤΟ)

Ως μάχιμος δικηγόρος επί μια 35ετία και έχοντας θητεύσει σε 3 θητείες στο Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου, ο υποψήφιος πρόεδρος Αθανάσιος Τσιοβαρίδης παρουσίασε σήμερα τις θέσεις του στο Δικηγορικό Μέγαρο Λάρισας ενόψει των εκλογών της Κυριακής στο ΔΣΛ.

Ο κ. Τσιοβαρίδης ανέφερε ότι :

«Απευθύνομαι σε όλους σας αναφερόμενος στις θέσεις μου ως ανεξάρτητου υποψήφιου Προέδρου στις αρχαιρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Λαρίσης στις 26/11/2017. Απεφάσισα να είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος στις επόμενες αρχαιρεσίες χωρίς συνδυασμό γιατί πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε την υπέρβαση και να σταθούμε πάνω από κάθε ομαδοποίηση και εξάρτηση από οποιονδήποτε πολιτικό και κομματικό σχηματισμό. Πέραν αυτού απευθύνομαι σε όλους σας και ζητώ την ψήφο σας χωρίς να ηγούμαι συνδυασμού γιατί πιστεύω ότι στην παρούσα φάση η ομαδοποίηση εύκολα δημιουργεί πόλωση και κλίμα αντιπαλότητος, πολλές φορές δε και εχθρότητος. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος που θα εκλεγή πρέπει να έχει συνεργάτες όλους τους συμβούλους που εκλέγονται, οι οποίοι μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους και οι αποφάσεις που λαμβάνονται είτε ομόφωνα είτε κατά πλειοψηφία θα μπορούν να είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης των μελών. Ο πρόεδρος θα μπορεί να βλέπει ισότιμα όλα τα μέλη του Δ.Σ. και να μην ξεχωρίζει τους συμβούλους σε ημέτερους και αντιπάλους. Βασική αρχή είναι οι όποιες διαφωνίες υπάρχουν για οποιοδήποτε θέμα να παραμένουν στα όργανα και να μην παραβιάζονται τα Interna Corporis του συλλόγου και πολύ περισσότερο του Δ.Σ.
Πιστεύω ότι έχω την εμπειρία και την ικανότητα να εκπροσωπήσω τον Δικηγορικό μας Σύλλογο καθώς έχω βιώσει όλα τα προβλήματα της Δικηγορικής καθημερινότητος σαν μάχιμος Δικηγόρος επί μια 35ετία και με την απόλυτη πίστη ότι ο πρόεδρος του Συλλόγου είναι λίγο απλώς ψηλότερα από Primus Inter Pares.
Έχω θητεύσει σε 3 θητείες στο Δ.Σ. του Δικηγορικού μας Συλλόγου (1987  – 1990, 2005 – 2008 και 2011 – 2014) και μία φορά (1993 – 1996) μέλος του Δ.Σ. του τότε Τ.Π.Δ.Λ. Στις εκλογές του 2011 ήμουν επικεφαλής της «Ριζοσπαστικής Κίνησης Δικηγόρων», την κίνηση αυτή εκπροσώπησα στο Δ.Σ. με δύο Συμβούλους.
Πιστεύω απόλυτα και πάντοτε εκφράζω την θέση και άποψή μου ότι ο πρόεδρος πρέπει να είναι μάχιμος Δικηγόρος των ακροατηρίων και κατά την διάρκεια της προεδρίας του και να μην εκπροσωπεί τράπεζες και οργανισμούς ελεγχόμενους από το Δημόσιο ή Δήμους.
Επίσης να μην παρίσταται σε δικαστήρια κατωτέρου βαθμού (Ειρηνοδικεία, Πταισματοδικεία, Μονομελή, Πλημ/κεια και Πρωτοδικεία) εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις και να αποφεύγει κατά το δυνατόν τις παραστάσεις με αντιδικίες σε όλους τους βαθμούς, ιδίως αυτές που έχουν ενώπιον ακροατηρίου διαδικασία και περισσότερο με οικονομικό αντικείμενο.
Αντιμετώπιση σοβαρών δικηγορικών προβλημάτων:
            I.        Η βραδύτητα στην απονομή της Δικαιοσύνης
          II.        Η μη εύρυθμη λειτουργία των Δικαστηρίων
        III.        Η διστακτικότητα και απειρία των Δικαστών ιδίως σε ορισμένες θέσεις
       IV.        Η ανάγκη αυξήσεως του αριθμού των Δικαστών και καλύτερης εκπαιδεύσεως σε πρακτικά ζητήματα
         V.        Η πολυνομία και οι συνεχείς νομοθετικές μεταρρυθμίσεις
       VI.        Η συνεχής αφαίρεση της Δικηγορικής ύλης
     VII.        Η δυσλειτουργία της κρατικής μηχανής που ουσιαστικά λειτουργεί σαν κράτος – αράχνη που επιφέρει την δυσκολία αν όχι αδυναμία του πολίτη να απεμπλακεί
   VIII.        Η αυταρχικότητα της πλειοψηφίας των υπαλλήλων και η πλημμελής άσκηση των καθηκόντων με βασικές αιτίες την αδιαφορία, την άγνοια και την ανευθυνότητα.
Ο μαχόμενος Δικηγόρος είναι η ελεύθερη φωνή. Το Δικηγορικό επάγγελμα είναι κατ’ εξοχήν ελεύθερο επάγγελμα και σ’ αυτόν μόνον προσδοκά ο πολίτης για την διεκδίκηση του δικαίου του από την Δικαιοσύνη και Διοίκηση.
Ειδικά Δικηγορικά προβλήματα του Δικηγορικού μας Συλλόγου προτάσεις και θέσεις:
               I.      Η ανάγκη συγκροτήσεως άτυπου οργάνου από τους προέδρους ή εκπροσώπους των Δικηγορικών Συλλόγων Εφετείου Λαρίσης για την αντιμετώπιση των πολλών και ειδικών θεμάτων που απασχολούν το Εφετείο Λαρίσης.
             II.      Απαιτούμενος ορισμός κοινής συνεδριάσεως Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου και του ΛΕΑΔΠΛ για την αντιμετώπιση και επίλυση πολλών κοινών θεμάτων.
           III.      Ενίσχυση των πόρων του άρθρου 200 κωδ. Δικηγόρων.
          IV.      Ενεργοποίηση του θεσμού του Συμβούλου Υπηρεσίας ο οποίος κατά την ημέρα υπηρεσίας του να είναι παρών στους χώρους των Δικαστηρίων και να επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που δημιουργούνται.
            V.      Άμεση αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων
Ειδικά δικηγορικά Ζητήματα
               I.      Η επιβολή συνεχώς αυξανόμενων παντός είδους δυσβάστακτων φόρων (άμεσων πλέον του 15% του παρακρατούμενου ΦΠΑ 25%, τελών επιτηδεύματος κ.λ.π.) καθώς και επιπλέον ασφαλιστικών εισφορών που δεν είναι ανάλογες των ασφαλιστικών καλύψεων.
             II.      Κλονισμός των ασφαλιστικών ταμείων και συνεχείς μειώσεις των συντάξεων ώστε να αρχίζει να καθίσταται δυσχερής η ομαλή έξοδος από το επάγγελμα η οποία είχε μπει πριν ορισμένα χρόνια σε έναν καλό ρυθμό.
           III.      Συνεπεία της οικονομικής δυσπραγίας έχει κατέβει σε χαμηλά επίπεδα το επίπεδο ανταγωνισμού.
Το κυριότερο όμως πρόβλημα είναι η συνεχής μείωση του Δικηγορικού κύρους που είναι συνέπεια όλων των προηγούμενων αιτιών που αναφέρθηκαν. Σ’ αυτό βέβαια πρέπει να προστεθεί και ο υφέρπων αλλά πολλές φορές εμφανής λαϊκισμός και η καλλιεργούμενη κοινωνική νοοτροπία υποβαθμίσεως των κλασσικών μεσοαστικών επαγγελμάτων. Η μειωτική επίσης αντιμετώπιση έναντι των Δικηγόρων στις φυλακές και στα Αστυνομικά Τμήματα (ιδίως η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας και Τ.Δ.Ν.)
          IV.      Παρέμβαση του προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση διαπιστώσεως κακής συμπεριφοράς Δικαστών και υπαλλήλων εις βάρος Δικηγόρων και ιδίων νέων Δικηγόρων.
            V.      Ενίσχυση των επιστημονικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου.
          VI.      Συμμετοχή και ενίσχυση σε φορείς Δημοτικούς και ιδιωτικούς με σκοπούς φιλανθρωπικούς και πολιτιστικούς
        VII.      Ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών ομάδων του Συλλόγου. Δημιουργία νέων ομάδων
      VIII.      Αυξανόμενη προσπάθεια και συμμετοχή του Δ.Σ.Λ. για την επίτευξη σπουδαίων μεγάλων έργων στην πόλη (αρχαίο θέατρο, θέατρο ΟΥΗΛ)
Προτεινόμενες Λύσεις για την:
        I.            Εύρυθμη λειτουργία των Δικαστηρίων και η ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης
Δυστυχώς παρά τις πολλές προσδοκίες και τις συνεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις είχαμε οδηγηθεί σε μεγαλύτερες από προηγούμενες χρεώσεις επιβραδύνοντας την απονομή της Δικαιοσύνης. Σε ορισμένα μάλιστα Δικαστήρια δεν απέχουμε (ιδίως στα Διοικητικά Δικαστήρια) πολύ από την αρνησιδικία. Βέβαια το όλο ζήτημα μπορεί να λυθεί μόνον με μεγαλύτερο αριθμό Δικαστών, συστηματικότερη για τα κρατικά θέματα εκπαίδευσή τους και καλύτερο τρόπο επίλυσης για τις ιδιαίτερα ευαίσθητες και με πολλές απαιτήσεις ιδιαίτερες θέσεις (π.χ. ανακριτού, εισαγγελέως ποινικής διώξεως Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων)
      II.            Φορολογική αντιμετώπιση
Η επιβολή πολλών και βαρέων φόρων σαφώς και είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δικηγορικός κλάδος. Δεν είναι η οικονομική απίσχανση αλλά και η συνεχής οικονομική αστυνόμευση με τις σχεδιαζόμενες καταβολές αμοιβών μέσω τραπεζών, απειλούμενων κατασχέσεων, καταργήσεων απορρήτων κλπ. από σώματα ειδικώς οργανωμένα όπως το ΣΔΟΕ απάδουν στην ελεύθερη άσκηση επαγγέλματος και η οικονομική καταδυνάστευση φέρνει αντίθετα αποτελέσματα και χαμηλώνει την ελεύθερη φωνή των Δικηγόρων. Ο ΦΠΑ επιβάλλεται να τεθεί σε κατώτερο ποσοστό από υπάρχον 26% και να επιβάλλεται σε εισοδήματα άνω των 30000 ευρώ.
    III.            Για την δυσλειτουργία της Διοικήσεως. Άμεση επέμβαση και ευαισθητοποίηση για την προστασία του πολίτη, για αυταρχισμό οργάνων της Διοικήσεως στο Δίκαιο του πολίτη.
   IV.            Ανύψωση των Δικηγορικών αμοιβών – Προστασία του Διπλοτύπου. Κάλυψη στο σύνολο όλων των φόρων και εισφορών με το διπλότυπο.
     V.            Αντιμετώπιση ρυθμίσεων οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων με πλήρη αφαίρεση των προσαυξήσεων και ρύθμιση σε πολλές δόσεις.
Ας αποφασίσετε αγαπητοί συνάδελφοι να επιλέξετε αυτόν που πραγματικά πιστεύετε ότι μπορεί καλύτερα και ευπρεπέστερα να σας εκπροσωπήσει. Να επιλέξετε αυτόν που θα σταθεί δίπλα σας σε κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζει ο κάθε Δικηγόρος στην καθημερινή δύσκολη μάχη της Δικηγορίας. Αυτόν που έχει την εμπειρία και τις γνώσεις να είναι αρωγός στην κάθε προσπάθεια για την βελτίωση της απονομής της δικαιοσύνης και για την προάσπιση του δικηγορικού κύρους. Να ενισχυθεί η ελεύθερη φωνή του Δικηγόρου που είναι και η μοναδική για την προάσπιση του δικαίου και της ελευθερίας των πολιτών. Με όλες αυτές τις σκέψεις και με γνώμονα πάντα την προάσπιση και ενίσχυση του δικηγορικού κύρους και με την απόλυτη πίστη ότι έχω την ειλικρινή πρόθεση και την ικανότητα να σας εκπροσωπήσω ΖΗΤΩ να με τιμήσετε με την ψήφο σας στις αρχαιρεσίες του Δικηγορικού μας Συλλόγου την επόμενη Κυριακή 26/11/2017″.

 

 

 

Φωτό: Πάολα Μπανάκα

Δείτε επίσης

Βρείτε μας