Το Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας στην Ημερίδα για τη Σύμβαση της UNESCO για την Ποικιλομορφία

Η Δ/νση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας, ως συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ για την εφαρμογή της Σύμβασης της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση της Ποικιλομορφίας των Πολιτιστικών Εκφράσεων, διοργάνωσαν Ημερίδα για την εφαρμογή της Σύμβασης στη χώρα μας, στις 8 Νοεμβρίου 2017, στο αμφιθέατρο του ΥΠΠΟΑ.

 

Η Σύμβαση για την Προστασία και Προώθηση της Ποικιλομορφίας των Πολιτιστικών Εκφράσεων είναι μια νομικά δεσμευτική διεθνής συμφωνία, ενώ οι δύο βασικοί στόχοι της αφορούν στην αναγνώριση της διττής φύσης των πολιτιστικών αγαθών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων πρωτίστως ως όχημα αξιών, πολιτιστικών νοημάτων και ταυτοτήτων, αλλά και ως σημαντικοί παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που συμβάλλουν ταυτόχρονα στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

 

Η Σύμβαση σηματοδοτεί ένα νέο διεθνές πλαίσιο για τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση του πολιτισμού, προτείνοντας τον ως κύριο μοχλό ανάπτυξης.

 

Το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο της Λάρισας προσκλήθηκε και συμμετείχε στην Ημερίδα για τη Σύμβαση της Unesco  με την εισήγηση της Υπεύθυνης του Μουσείου η οποία ανέπτυξε το θέμα: «Η δημιουργική συνέχεια μιας παραδοσιακής τεχνικής μέσα από ένα σύγχρονο Μουσείο.»

 

Η κ. Φανή Καλοκαιρινού μεταξύ άλλων τόνισε πως οι δράσεις του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου για τη διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και η αναβίωση παραδοσιακών τεχνικών εντάσσονται το πνεύμα της σύγχρονης ευρωπαικής πολιτιστικής πολιτικής και μπορούν να αναγάγουν το μουσείο σε μια κοιτίδα πολιτισμού με ευρεία δραστηριότητα, δυναμισμό, δημιουργικότητα και καινοτομία, χαρακτηριστικά που μπορούν να αποτελέσουν μοχλούς και οικονομικής ανάπτυξης.

 

 

 

Δείτε επίσης

Βρείτε μας