Η ΕΕ μόλις άνοιξε 300 θέσεις εργασίας σε Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο – Πού θα κάνετε αίτηση

Αναζητάτε μια διαφορετική σταδιοδρομία γραμματειακών καθηκόντων; Τα όργανα της ΕΕ προσλαμβάνουν γραμματείς και βοηθούς γραφείου υψηλών προσόντων για να καλύψουν πάνω από 300 θέσεις στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο.

Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να εργαστείτε σε ένα δυναμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, σε υπηρεσίες των ευρωπαϊκών οργάνων, όπου σας παρέχονται πολυάριθμες δυνατότητες να βελτιώσετε και να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας καθ΄ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας.

Αν θεωρείτε ότι έχετε το απαιτούμενο προφίλ για να εργάζεστε είτε αυτόνομα είτε ως μέρος μιας ομάδας διεκπεραιώνοντας ποικίλα καθήκοντα, όπως, γενικής διοίκησης, επικοινωνίας ή οικονομικής διαχείρισης, τότε ίσως αυτή είναι η ευκαιρία σας! Η υποβολή υποψηφιοτήτων ξεκινά στις 9 Νοεμβρίου 2017.

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Η διαδικασία επιλογής είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική και δεν αρκεί να επιτύχετε την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία στις δοκιμασίες. Μόνον όσοι επιτύχουν την υψηλότερη βαθμολογία θα περάσουν στο επόμενο στάδιο επιλογής. Το ερωτηματολόγιο «Σταδιοδρομία στην ΕΕ: είναι για μένα;» και το τεστ αυτοαξιολόγησης θα σας βοηθήσουν να διαπιστώσετε κατά πόσο είστε πράγματι σε θέση να ανταποκριθείτε με επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις του διαγωνισμού.

Πατήστε το σύνδεσμο για να μάθετε περισσότερα

Διαγωνισμός «Γραμματείς/Βοηθοί γραφείου 2017»

Δείτε επίσης

Βρείτε μας