Σε ποιες κατασχέσεις μπαίνει φρένο και πότε επιστρέφονται χρήματα

Συμπληρωματικές οδηγίες εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον περιορισμό των κατασχέσεων στα χέρια τρίτων (όπως προβλέπεται από την υπ. Εγκύκλιο 1092/2014).

Με τις νεότερες οδηγίες προστατεύονται από κατασχέσεις και τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόματα ή βοηθήματα (πχ το ΚΕΑ, το επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ, το επίδομα θέρμανσης, διατροφή ανηλίκου τέκνου κλπ).

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:

1.Στις ενδεικτικές εξαιρετικές περιπτώσεις για τον περιορισμό της κατάσχεσης πλην της
μακροχρόνιας ανεργίας χωρίς άλλες πηγές εισοδημάτων του οφειλέτη ή της συζύγου και των
σοβαρών προβλημάτων της υγείας αυτού ή της συζύγου του, περιλαμβάνεται και η χορήγηση
προνοιακών ή άλλων «κοινωνικών» επιδομάτων και βοηθημάτων.

2. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι έχει επιβληθεί κατάσχεση
σε (ατομικό ή κοινό) τραπεζικό λογαριασμό (ανεξάρτητα από το αν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος ή
όχι) επί καταθέσεων προερχομένων από καταβολή προνοιακού ή άλλου «κοινωνικού επιδόματος» ή
βοηθήματος, η κατάσχεση περιορίζεται, μετά από αίτηση του οφειλέτη, αποδεσμεύοντας το σύνολο
του δεσμευθέντος κατά τα ανωτέρω ποσού, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία τα ανωτέρω
επιδόματα/βοηθήματα προβλέπονται ρητώς ως ακατάσχετα (πχ επίδομα κοινωνικού εισοδήματος
αλληλεγγύης, επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ, επίδομα θέρμανσης, διατροφή ανηλίκου τέκνου κλπ). Η
αποδέσμευση του συνόλου του δεσμευθέντος ποσού επιδόματος/ βοηθήματος ισχύει και στην
περίπτωση που ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του κατασχεθέντος τραπεζικού λογαριασμού
αναγράφεται υποχρεωτικά τρίτο πρόσωπο, όπως ο δικαστικός συμπαραστάτης του δικαστικώς
συμπαραστατούμενου τέκνου ή ένας εκ των δύο γονέων στην περίπτωση διατροφής ανηλίκου
τέκνου.

3. Τέλος, περί της δυνατότητας άσκησης δειγματοληπτικού ελέγχου σημειώνονται τα ακόλουθα:
Αντίγραφο των στοιχείων της απόφασης περιορισμού κατασχετηρίου θα κοινοποιείται αυθημερόν
ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεμοιοτυπίας (fax) στις αρμόδιες κατά τόπους Φορολογικές Περιφέρειες
συμπληρώνοντας το συνημμένο σχέδιο εφόσον ζητηθεί, προκειμένου να πραγματοποιείται
δειγματοληπτικός έλεγχος για την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων.

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΠΟΛ 1092/2014 (δείτε τη αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο).

 

Πηγή: news.gr

Δείτε επίσης

Βρείτε μας