Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Τεμπών

Την Πέμπτη 24 Αυγούστου συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Τεμπών:

«Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτικήσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 24.08.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00’ του έτους 2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση (7η)  προϋπολογισμού         Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
2. Διαγραφές ποσών         Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
3. Έγκριση  3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΔΟΠΑΠΕΠΤ            Εισηγητής: Ζησάκη Ξανθή
4. Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού ΔΟΠΑΠΕΠΤ 2013Εισηγητής: Ζησάκη Ξανθή
5. Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού ΔΟΠΑΠΕΠΤ 2014Εισηγητής: Ζησάκη Ξανθή
6. Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού ΔΟΠΑΠΕΠΤ 2015 Εισηγητής: Ζησάκη Ξανθή
7. Εγγραφές – Επανεγγραφές Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου ΤεμπώνΕισηγητής: Τσεργάς Κων.
8. Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου: «Ανάπλαση εισόδου οικισμού Αμπελακίων & Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγ. Γεωργίου – Β’ Φάση» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
9. Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ Δ.Ε. ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ»                   Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
10. Έγκριση Παράτασης συμβατικής προθεσμίας της Αρχιτεκτονικής & της Ειδικής Αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
11. Αποδοχή διορθωμένης μελέτης του έργου: «4ο Τμήμα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων Πυργετού – Κρανιάς»​​     Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
12. Ονοματοθεσία υπαίθριου θεάτρου Αμπελακίων​​          Εισηγητής:Τσεργάς Κων.
13. Περί πρόθεσης μίσθωσης ​​Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
14. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΤΟΥΡΤΟΥΡΙΑ»          Εισηγητής: Σαΐτης Αστ.
15. Κανονισμός Χρήσης Κοινόχρηστων χώρων  Δήμου Τεμπών  Εισηγητής: Τσεργάς Κων».

Δείτε επίσης

Βρείτε μας